Trappens Geometri

Beregning af længden på ganglinien(***) i cm
Formel: (grund i cm x med antal grunde + udtrin i cm)
Regneeksempel : (210×12=260+8 cm) = 260 cm
(***) = Længden på akse (linie) hvor færselen foregår.

trap_design

Beregning af stigning(*):
OBS:max. stigning 21 cm som udgangspunkt.

Eksempel etagehøjde 270 cm
OBS: max. stigning 21 cm som udgangspunkt

Regneeksempel:
270/13= 207,69 (13 stigninger)

(*) = Højde fra trin til trin.

Beregning antal grund(**):

OBS: min. grund 21 cm som udgangspunkt.

Antal grunde = antal stigninger – 1

Regneeksempel:
13 – 1 = 12

(**) = Vandret mål fra forkant trin til næste forkant trin.